PR Nedir?

PR ya da açılımıyla Public Relations (Halkla İlişkiler), kuruluşların halka iletişim kurma, kendilerini tanıtma ve olumlu bir itibar ve kamu imajı oluşturma yollarıyla ilgilidir. Bir organizasyonunu medyada temsil edilme şekli, insanların onu nasıl algıladığı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

PR uzmanları, kurumlarını olumlu bir şekilde temsil etmek ve önemli mesajları iletmek için medyayı etkilemeye çalışırlar. PR bir ikna işidir. Binanızın veya şehrinizin içinde ve her zamanki etki alanınızın dışında bir kitleyi fikrinizi tanıtmaya, ürününüzü satın almaya, konumunuzu desteklemeye veya başarılarınızı tanımaya ikna etmeye çalışırsınız.

Public Relations (PR) nedir?

Kamu imajı bugünlerde çoğu şirketin değerinin büyük bir kısmını oluşturur. Bir aksilik olduğunda veya şirketin itibarı sarsıldığında, şirketin tüm kurumsal varlığını ve iştiraklerini etkiler. Olumsuz bir itibarın üstesinden gelmek yaklaşık 4-7 yıl gibi bir süre ister. Bu nedenle, bir şirketin halkla faydalı bir ilişki sürdürmesi için PR çalışması yapması gerekir.

PR, şirketlerin, bireylerin ve kuruluşların halkla karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmak için kullandıkları stratejik bir iletişim sürecidir. Bir PR uzmanı, özel bir iletişim planı hazırlar ve olumlu bir marka imajı oluşturmak için medyayı ve diğer doğrudan veya dolaylı araçları kullanır.

Basit bir ifadeyle PR, kuruluşun ve markalarının olumlu bir itibarını korumak için kuruluşla ilgili bilgilerin halka açıklanmasını ve yayılmasını yönetmeye yönelik stratejik bir süreçtir. Bu sürecin içerisinde hangi bilgilerin açıklanması gerektiği, nasıl hazırlanılması, nasıl sunulması ve bilgi sunumu için hangi yolların kullanılacağı gibi detaylar yer alır.

PR çalışmalarının temel amacı, markanın olumlu itibarını korumak ve halk, potansiyel müşteriler, ortaklar, yatırımcılar, çalışanlar ve diğer paydaşlarla markanın olumlu bir imajına yol açan ve dürüst, başarılı, önemli ve alakalı görünmesini sağlayan stratejik bir ilişki sürdürmektir.

PR çalışmalarının işlevleri nelerdir?

PR çalışmaları reklamcılıktan biraz farklıdır. PR ajansları reklam satın almazlar, muhabirler için hikayeler yazmazlar ve cazip ücretli promosyonlara odaklanmazlar. PR çalışmalarının ana rolü dergilerde, gazetelerde, haber kanallarında, web sitelerinde, blog tarzı sitelerde ve televizyon programlarında yer alan içeriği kullanarak markayı tanıtmaktır.

Kazanılan veya ücretsiz medyayı tanıtım için kullanmanın kendi avantajları vardır. Çünkü bu medyalar hakkında bilgi satın alınmaz. Üçüncü taraf doğrulaması söz konusudur. Bu nedenle halk tarafından şüpheyle karşılanması söz konusu değildir. Halkla ilişkiler yöneticisi ve halkla ilişkiler ajansların işlevleri şunları içerir:

 • Halkın markaya yönelik görüşlerini ve tutumlarını öngörmek, analiz etmek ve yorumlamak. Ayrıca bunları gerçekleştirmek için özgür veya kazanılmış medyayı kullanan stratejiler hazırlamak.
 • Markanın her kampanyasını ve yeni hamlesini içeriklerle destekleyecek stratejiler hazırlamak.
 • Basın bültenleri yazmak ve dağıtmak.
 • Çeşitli konuşmaların yazım aşamasına dahil olmak.
 • Özel halkla ilişkiler ve medya ilişkileri etkinliklerinin planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.
 • Çeşitli web siteleri için içerikler oluşturmak.
 • Kriz anına özel bir halkla ilişkiler stratejisi geliştirmek.
 • Markanın sosyal medyadaki varlığının ele alınmasını sağlamak ve sosyal medya sitelerinde halka açık incelemelere yanıt vermek.
 • Kuruluşun çalışanlarına politikalar, eylem planı, kuruluşun sorumluluğu ve diğer sorumluluklar hakkında danışmanlık yapmak.

PR türleri nelerdir?

PR türleri biraz çeşitlidir. Bu çeşitliliğin sebebi ise halkla ilişkiler departmanlarının ve ajanslarının işlevlerine göre değişiklik göstermesidir. Uzmanlara göre PR türleri yedi farklı başlıkta ele alınırlar. Bunlardan şu şekilde söz etmek mümkündür:

 • Medya ilişkileri: Medya kuruluşları ile iyi ilişkiler kurmak ve onların içerik kaynağı olarak hareket etmek.
 • Yatırımcı ilişkileri: Yatırımcı olaylarını ele almak, finansal raporları ve düzenleyici belgeleri yayınlamak ve yatırımcıları, analistleri ve medya şikayetlerini ele almak.
 • Devlet ilişkileri: Kurumsal sosyal sorumluluk, adil rekabet, tüketicinin korunması, çalışanların korunması vb. politikaların yerine getirilmesi konusunda markayı devlet katında temsil etmek.
 • Topluluk ilişkileri: Markanın sosyal yönünü ele almak ve çevre koruma, eğitim vb. gibi sosyal nişlerde olumlu bir itibar oluşturmak.
 • İç ilişkiler: Kuruluşun çalışanlarına politikalar, hareket tarzı, kuruluşun sorumlulukları hakkında danışmanlık yapmak. Özel ürün etkinlikleri sırasında onlarla işbirliği yapmak.
 • Müşteri ilişkileri: Hedef pazar ve lider tüketicilerle ilişkilerin yürütülmesini sağlamak. Müşterinin ilgi alanları, tutumları ve öncelikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için pazar araştırması gerçekleştirmek.
 • Pazarlama iletişimi: Ürün tanıtımı, özel kampanyalar, marka bilinirliği, imaj ve konumlandırma ile ilgili pazarlama çabalarını desteklemek.

PR çalışmalarının avantajları nelerdir?

PR yoluyla tanıtım, içerik daha özgün ve bilgilendirici olduğu için işletmenize güvenilirlik sağlar. Araştırmalar, PR çalışmalarının tüketici pazarında daha fazla promosyon olarak algılanan reklamdan daha fazla görünürlük ve güvenilirlik sağladığını göstermektedir.

 • Güvenilirlik: Halk, güvenilir bir üçüncü taraftan gelen mesaja, reklama yapılan içerikten daha fazla güvenir.
 • Erişim: İyi bir halkla ilişkiler stratejisi, içeriği geniş bir kitleye sunarak birçok haber kuruluşunu kendine çekebilir. Ayrıca, bu ortam, şirketin başka türlü yararlanılması zor olan belirli organik temas noktalarından yararlanmasına yardımcı olabilir.
 • Maliyet: PR çalışmaları, ücretli tanıtıma kıyasla geniş kitlelere ulaşmak için uygun maliyetli bir tekniktir.
 • İletişim: PR çalışmaları, şirketin diğer iletişim araçlarından daha fazla bilgiyi halka iletmesine yardımcı olur.

PR çalışmalarının dezavantajları nelerdir?

PR çalışmalarının avantajları olduğu kadar dezavantajları da vardır. Bu çalışmalarda en önemli dezavantajlardan birisi yayınlanan mesaj üzerinde kontrol eksikliğinin bulunmasıdır. Her ne kadar reklamcılıkla benzer yanları olsa bile pazarlamacıların bir mesajın teslim edilip edilmediği üzerinde doğrudan kontrolleri söz konusu değildir.

 • Doğrudan kontrol: Ücretli medyanın ve tanıtımların aksine, kazanılan medya aracılığıyla dağıtılan içerik üzerinde doğrudan bir kontrol söz konusu değildir. Halkla ilişkilere yatırım yapmanın en büyük riski kesinlikle budur.
 • Başarılı ölçümü: Bir PR kampanyasının etkinliğini ölçmek ve değerlendirmek gerçekten oldukça zordur.
 • Sonucun etkisi: Marka söz konusu basın bülteni için ödeme yapmadığından bir basın bülteninin yayınlanması garanti edilemez. Medya kuruluşu, yalnızca hedef kitlesini çekeceğini düşünürse yayınlama yapar.

PR çalışmalarının önemi nedir?

PR, pazarlama stratejileri oluşturmanın ve sağlam bir çevrimiçi itibar yaratmanın en etkili yollarından biridir. PR ajansları, bunu başarmalarına yardımcı olmak ve müşterilerinin sektörlerinde onları tanıtmak için müşteriyle birlikte çalışırlar. PR, bir işletmenin geleceğini ve karlılığını dönüştürebilecek bir girişimdir.

 • Marka imajı: Hedef müşteriler üçüncü taraf bir medya kuruluşu aracılığıyla bunu öğrendiğinde marka imajı güçlenir. İyi bir PR stratejisi, markanın imajını istediği şekilde oluşturmasına yardımcı olur.
 • Fırsatçılık: PR stratejileri, markanın fırsatlarından yararlanmasını sağlar. Örneğin, Coca-Cola markasının aşırı kilo alımına karşı bir PR çalışması yapmasına buna verilebilecek ideal bir örnektir.
 • Marka değerlerini teşvik: PR, markanın değerine ve imajına uygun olumlu mesajlar göndermek için kullanılır. Bu, markanın itibarını arttırır.
 • Toplumsal ilişkinin güçlenmesi: PR stratejileri, markanın hedef kitle kadar toplumun bir parçası olduğunu iletmek için kullanılır. Bu, markanın halkla güçlü bir ilişki kurmasını sağlar.

Halkla ilişkilerin, halkla karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmak için ücretsiz ve kazanılmış medyayı kullanarak ustalıkla hazırlanmış mesajların iletilmesiyle ilgilenir. Bu açıdan reklamdan biraz daha farklıdır. Çünkü reklam, bir şeyi satın almaları veya denemeleri için etkilemeyi amaçlayan ücretli bir iletişim mesajıdır.

Yazar Hakkında

Timur Demir
Timur Demir 1991 doğumluyum. 7 yıldır blog yazarlığı yapıyorum. Son 2 yıldır blog danışmanlığı hizmeti vermekteyim. Teknolojio ortak kurucularındanım. Yazara Ait Tüm Yazılar »

Yorum Yap