Paralel Evren Nedir?

Çoklu evren, evrenimizin tek olmadığı, birbirine paralel birçok evrenin var olduğunu belirten bir teoridir. Çoklu evren teorisindeki bu farklı evrenlere paralel evren adı verilmektedir. Çeşitli farklı teoriler kendilerini çoklu evren bakış açısına borçludur.

Tüm fizikçiler bu evrenlerin var olduğuna gerçekten inanmazlar. Bununla birlikte, fizikçilerin az bir kısmı ise bu paralel evrenlerle iletişim kurmanın mümkün olacağına inanmaktadırlar. Paralel evren aynı zamanda paralel boyut, alternatif evren ve alternatif gerçeklik olarak bilinmektedir.

Paralel evren nedir?

Paralel evren, İngilizce olarak parallel universe veya multiverse olarak adlandırılmaktadır. Bu açıdan çoklu evren anlamına da gelmektedir. Birbirinden farklı ve gözlemlenebilir olan evrenlerin hipotez olarak toplamı anlamına gelmektedir. Teorik olarak paralel evreni bu şekilde açıklamak mümkündür.

1954 yılında Hugh Everett III adlı bir genç isim radikal bir fikir ortaya attı. Bu fikre göre tıpkı bizim evrenimiz gibi paralel evrenlerin var olduğunu belirtti. Bu evrenlerin hepsi bizimkiyle ilişkilidir, bizimkilerden ayrılırlar ve bizim evrenimiz başkalarından ayrılır.

Bu paralel evrenlerde, savaşlarımızın bildiğimizden farklı sonuçları oldu. Evrenimizde soyu tükenmiş olan türler, diğerlerinde evrimleşmiş ve evrene adapte olmuş durumdadır. Diğer taraftan, diğer evrenlerde insan soyunun tükenmiş olması mümkündür.

Bunun akıl karıştırıcı olduğu doğrudur ama fikir tam olarak böyledir. Paralel evrenler veya bizimkine benzeyen boyutlar, bilim kurgu eserlerinde ortaya çıkmışlardır. Aslında Hugh Everett III kuantum fiziğiyle ilgili bir soruyu yanıtlamaya çalışıyordu.

Paralel evren çeşitleri nelerdir?

Çoklu evren fikri, yaratıcı bilim kurgu yazarları tarafından topluma kabul ettirilmiş olsa bile aslında sicim teorisi ve kuantum mekaniği gibi diğer öncüllerden doğmuş bir şeydir. Gökbilimcilerin evrenimiz hakkındaki mevcut fikirlerinin kalbinde yer alan kozmik şişme teorisi bile bir çoklu evrenin varlığından söz etmektedir.

Bir çoklu evren, bizimkiyle neredeyse aynı olan başka evrenlerle dolu olabilir. Bununla birlikte hayal edilemeyecek kadar farklı olabilirler. Her iki durumda da paralel evrenlerin kendine özgü yapıları birçok ilginç ve akıllara durgunluk veren olasılıklar sunarlar.

Birçok yazarın yıllar içinde hayal ettiği gibi eğer sonsuz başka evrenler varsa o zaman en azından sizin ikizlerinizi içerenler de vardır. Ancak bu alternatif versiyonlarınız tamamen farklı bir fiziksel gerçekliği deneyimleyebilir. Çünkü doğa yasaları her evren için aynı olmayabilecektir. Paralel evren çeşitlerine gelecek olursan dört çeşit paralel evrenden söz edilmektedir:

  • Paralel bir evren, bizim kendi evrenimizden niteliksel olarak yeni ve farklı hiçbir şeye sahip olamaz.
  • Paralel bir evren, tamamen farklı temel fizik yasalarına sahip olabilir.
  • Paralel bir evren, aynı temel fizik yasalarına sahip olabilir ama farklı başlangıç koşullarıyla başlamış olabilir.
  • Paralel bir evren, aynı temel fizik yasalarına ama farklı etkili tüzüklere sahip olabilir.

Birçok bilim insanı, yıllar boyunca tek bir basit gerçek yüzünden çoklu evren fikrini reddetmiştir. Bu gerçek, kendi evreninizi terk edemiyorsanız, o zaman başka evrenlerin var olduğunu kanıtlamanın yolu yok şeklindedir. Ancak herkesin bu gerçek veya öncül ile aynı fikirde olmadığını bilmek gerekir.

Level 1 paralel evren nedir?

Level 1 paralel evrenler fikri temel olarak uzayın büyüklüğüne dayalıdır. Olasılık kurallarının başka bir yerde, kesinlikle Dünya gibi başka bir gezegenler olduğunu ima eder. Aslında bu fikre göre, sonsuz bir evrende sonsuz sayıda gezegen var olacaktır ve bazılarında meydana gelen olaylar, kendi dünyamızdakilerle neredeyse aynı olacaktır.

Level 2 paralel evren nedir?

Level 2 paralel evrenlerde, uzay bölgeleri bir şişkinlik aşamasından geçmeye devam etmektedirler. Bu evrenlerde devam eden şişkinlik aşaması nedeniyle, biz ve diğer evrenler arasındaki boşluk, kelimenin tam anlamıyla ışık hızından daha hızlı genişlemektedir. Bu nedenle onlara tamamen ulaşılması mümkün değildir.

Level 3 paralel evren nedir?

Level 3 paralel evrenler, kuantum dalga fonksiyonunun doğasında bulunan her bir kuantum olasılığının bazı gerçekliklerde gerçek bir olasılık haline geldiği kuantum fiziğindeki birçok dünya yorumunun bir sonucudur. Ortalama bir insanın düşündüğü paralel evren fikri muhtemelen bu paralel evrenler kapsamındadır.

Level 4 paralel evren nedir?

Level 4 paralel evrenler, hepsinin içinde en tuhaf yerdir. Çünkü bizim evrenimizden temel olarak farklı matematiksel doğa yasalarını izlemektedir. Kısacası, fizikçilerin kağıt üzerinde çalışabilecekleri herhangi bir evren matematiksel ilkelere dayalı olarak var olacaktır. Matematiksel olarak mümkün olan evren, gerçekte var olma olasılığına sahiptir.

Yazar Hakkında

Timur Demir
Timur Demir 1991 doğumluyum. 7 yıldır blog yazarlığı yapıyorum. Son 2 yıldır blog danışmanlığı hizmeti vermekteyim. Teknolojio ortak kurucularındanım. Yazara Ait Tüm Yazılar »

Yorum Yap