Bilişim Nedir?

Bilişim terimi, insanların, kuruluşların ve toplumun iyiliği için bilgi teknolojisinin araştırılmasını, tasarlanmasını ve geliştirilmesini geniş bir şekilde tanımlar. Bilişim, bilgi sistemlerinin tasarımının ve kullanımının insani ve hümanist boyutlarına odaklanmıştır.

Bilişim, kullanıcı merkezli bir bakış açısıyla bilgisayar sistemlerine odaklanan ve bilgiyi depolayan, işleyen ve ileten doğal ve yapay sistemlerin yapısını, davranışını ve etkileşimini inceleyen bir yaklaşıma sahiptir. Bilgi bilimleri, insan bilgiler etkileşimi, bilgi sistemi analizi ve tasarımında öğretimi içerir.

Bilişim nedir?

Bilişim, veri ve bilgiyi insanların her gün kullandığı bilgiye dönüştürmek için dijital teknolojinin gücünden ve olanağından yararlanır. Bilgisayarın insan kullanımına yönelik bu güçlü odaklanma, insanların teknolojiyle mümkün olan en iyi ve en verimli şekilde etkileşim kurmasına yardımcı olur.

Bilişim, bilgi işleme bilimi olarak tanımlanabilir. Bu alan, genellikle süreci otomatikleştirmek için bilgi teknolojisinin desteğiyle verilerin toplanması, depolanması, analizi, iletişimi, sunumu ve iletilmesi ile ilgilidir. Veriyi bilgiden ayıran bu bağlamdır.

Veriler, aktarma, yorumlama ve işleme makineleri veya insanların için uygun bir biçimde ancak yorumlanmamış veya bağlam içine konmamış bireysel öğeler tarafından tanımlanırlar. Bilgi, anlamlı hale gelmesi için bağlam içinde düzenlenen, yapılandırılan, yorumlanan veya çevrilen verilerden oluşur.

Bilişimin önemi nedir?

İnternetin ve yönetim bilgi sistemlerinin (bilgisayarları, telefonları ve yazılımlar vb.) ortaya çıkmasıyla birlikte, işletmeler yerel mağazalardan uluslararası isimlere dönüşmeyi başarabildiler. İnternet sayesinde ortaya çıkan ticarileşmenin bir sonucu olarak işletmeler rekabete ayak uydurmak için daha fazla atılım gerçekleştirmektedirler.

  • İletişim kolaylaştırılması: Etkili iletişim, şirketin başarısı için kritik öneme sahiptir. Giderek daha bağlantılı ve dağınık bir iş ortamında, çalışanları işe almak, elde tutmak ve güçlendirmek sürekli iletişim ve işbirliği gerektirir. Bilgi teknolojisinin önemli bir avantajı, hem dahili hem de harici iletişimi düzene koyma yeteneğinde yatmaktadır.
  • Stratejik düşünmeyi kolaylaştırması: Bilişim, stratejik düşünme ve bilgi transferini kolaylaştırarak bir şirketin pazardaki rekabet avantajını geliştirme yeteneğine sahiptir. Sosyal ağlara ve abonelik veritabanlarına erişmek ve bunlardan yararlanmak, şirketlere daha önce hiç olmadığı kadar bilgi toplama, yorumlama ve aktarma yeteneği sağlamış durumdadır.
  • Değerli bilgilerin korunması: Bilgi yönetimi olarak bilinen bilginin depolanması, korunması ve bakımı, bilişimin parladığı bir başka alandır. Bilgi yönetimi, hassas bilgileri uzun süre saklaması ve koruması gereken herhangi bir işletme için çok önemlidir. Bilgi teknolojileri, şirketlere dosyaları daha sonra kullanmak üzere depolama, paylaşma ve yedekleme yeteneğinin yanı sıra bilgileri yetkisiz kişilerden koruma olanağı tanır.
  • Maliyetin düşürülmesi: İlk uygulandığında pahalı gibi görünse bile uzun vadede bir şirketin faaliyet merkezli ve yönetim merkezli süreçlerini düzene sokarak inanılmaz derecede uygun maliyetli hale gelir. Çevrimiçi eğitim programlarının uygulanması, bilişimin maliyetleri ve iş dışında harcanan zamanı azaltarak bir kuruluşun iç süreçlerini iyileştirmesine yönelik klasik bir örnektir.

Bilişim teknolojileri nedir?

Bilişim teknolojileri sürekli gelişen bilişim sektörünün bir gereksinimi olarak ortaya çıkmıştır. Teknolojinin gün geçtikçe ilerlemesi ve teknoloji ürünlerinin ön planda olması söz konusudur. Bilişim teknolojileri bilginin çok daha pratik bir biçimde işlenmesini amaçlar.

Herkesin bilişim teknolojisiyle ilgilenmesi söz konusu olabilir. Bilişim teknolojisinin evrimi, insanların iletişim kurma ve hatta çalışma şeklini değiştirmiş durumdadır. Tanım olarak bilişim teknolojisi, bilgi depolamak, almak ve göndermek için sistemlerin, özellikle bilgisayarların ve telekomünikasyonun kullanılmasıdır.

Bilgi çağında yaşadığımız unutulmamalıdır. Sürekli olarak hayatımızın her alanında bilişim teknolojisi ile karşılaşırız. Artık günlük hayatımınız bir parçası durumundadır. Okul çalışmaları, iş için araştırmalar, eğlence ve hayal edilebilecek hemen hemen her şey için bilişim teknolojisinden yararlanırız.

Bilişim suçları nedir?

Bilişim suçları, bir bilgisayar, ağa bağlı cihaz veya ağ içeren herhangi bir suç faaliyetidir. Bilişim suçlarının çoğu bilişim suçluları için kar elde etmek amacıyla işlenirken, bazı bilişim suçları bilgisayarlara veya cihazlara doğrudan zarar vermek veya devre dışı bırakmak için işlenir.

Diğer taraftan, bilgisayarları veya ağları kötü amaçlı yazılım, yasadışı bilgi, görüntü ve diğer materyalleri yaymak için kullanmak söz konusudur. Bazı bilişim suçlarında bunların hepsini görebilmek mümkündür. Bilgisayarları, daha sonra diğer makinelere ve bazen de tüm ağlara yayılan bir bilgisayar virüsü ile etkilemeleri söz konusudur.

Bilişim suçunun birincil etkisi finansaldır. Bilişim suçları, fidye yazılımı saldırıları, e-posta ve internet sahtekarlığı ve kimlik sahtekarlığının yanı sıra finansal hesap, kredi kartı veya diğer ödeme kartı bilgilerini çalma girişimleri de dahil olmak üzere birçok farklı türde suç faaliyetlerini içerebilir.

Bilişim suçluları, hırsızlık ve yeniden satış için bir bireyin özel bilgilerinin yanı sıra kurumsal verileri de hedef alabilir. Birçok çalışanın uzaktan çalışma rutinine yerleştirdiği dönemlerde bilişim suçlarının artması beklenmektedir. Bu durum yedek verilerin korunmasını özellikle önemli hale getirmektedir.

Bilişim suçları nasıl gerçekleşir?

Bilişim suçlarını içeren saldırılar dijital veri ve fırsatların olduğu her yerde gerçekleştirilebilir. Bilişim suçlularında tekil kullanıcılardan istihbarat servislerine kadar çok geniş alanda aktörlerden söz etmek mümkündür. Bilişim suçluları genellikle suçu tamamlamak için genellikle diğer aktörlere güvenilirler.

Bilişim suçluları, siber saldırılarını gerçekleştirmek için çeşitli saldırı yöntemleri kullanırlar. Tespit edilmekten ve tutuklanmaktan kaçınmak için hedeflerine ulaşmak adına sürekli yeni yöntem ve teknikler ararlar. Bilişim suçluları faaliyetlerini genellikle kötü amaçlı yazılımlar ve diğer yazılım türlerini kullanarak gerçekleştirirler.

Tüm bunlar arasında sosyal mühendislik, çoğu siber suç türünü yürütmek ve yönetmek için genellikle önemli bir bileşendir. Kimlik avı e-postaları, birçok siber suç türünün bir başka önemli bileşenidir. Ancak özellikle saldırganın çalışanları sahte faturalar ödemeye ikna etmek için e-posta yoluyla bir çeşitli hedefleri saldırılar gerçekleştirmesi mümkündür.

Bilişim suçları türleri nelerdir?

Daha önce bahsedildiği gibi birçok farklı siber suç türü vardır. Çoğu bilişim suçu, saldırganların finansal kazanç beklentisiyle gerçekleştirilmektedir. Ancak bilişim suçlularının ödeme almayı amaçladıkları yöntemler farklılık gösterebilir.

  • Siber şantaj: Saldırıyı veya saldırı tehdidini durdurmak için para talebini içeren bir suçtur. Siber şantajın en bilindik hali fidye yazılımı saldırısıdır. Saldırgan bir kuruluş sistemlerine erişim kazanır, belgelerini ve dosyalarını şifreler. Bir fidye ödenene kadar potansiyel değeri olan herhangi bir şey erişilemez hale gelir.
  • Kripto hırsızlığı: Kullanıcının izni olmadan tarayıcılarda kripto para madenciliği yapmak için komut dosyaları kullanan bir saldırıdır. Bu saldırılar, kripto para madenciliği yazılımının kurbanın sistemine yüklenmesini içerebilir. Birçok saldırı, kullanıcının tarayıcısından madencilik yapan bir koda bağlıdır.
  • Kimlik hırsızlığı: Bir kişinin bir kullanıcının kişisel bilgilerini toplamak için bir bilgisayara erişmesi ve daha sonra bu kişinin kimliğini çalmak veya bankacılık ve kredi kartları gibi değerli hesaplarına erişmek için kullandığı bir saldırıdır. Bilişim suçluları, finansal hesapların yanı sıra kimlik bilgilerini karanlık ağlarda satışa sunarlar.
  • Kredi kartı dolandırıcılığı: Bilgisayar korsanları, müşterilerinin kredi kartı bilgilerini almak için perakendecilerin sistemlerine sızdığında meydana gelen bir saldırıdır. Çalınan kart bilgileri kredi kartı sahtekarlığı yoluyla kazanç sağlayan kişilere karanlık ağ pazarlarında toplu olarak alınıp satılabilir.
  • Siber casusluk: Bir kuruluş tarafından tutulan gizli bilgilere erişmek için sistemlere veya ağlara sızan bir bilişim suçlusunu içeren bir suçtur. Siber casusluk faaliyetleri, veri toplamak, değiştirmek veya yok etmek için her tür siber saldırının yanı sıra hedeflenen bir kişiyi gözetlemek gibi işlemleri içerebilir.
  • Yazılım korsanlığı: Yazılım programlarının ticari veya kişisel kullanım amacıyla yasa dışı olarak kopyalanmasını, dağıtılmasını ve kullanılmasını içeren bir saldırıdır. Ticari marka ihlalleri, telif hakları ihlalleri ve patent ihlalleri genellikle bu tür siber suçlarla ilişkilendirilir.

Bilişim suçları, çevrimiçi ortamda gerçekleşen veya teknolojinin saldırı için bir araç veya hedef olduğu birçok farklı suç türü için kullanılan bir terimdir. Dünyada en hızlı büyüyen suç faaliyetlerinden biridir. Hem bireyleri hem de işletmeleri etkileyebilir.

Yazar Hakkında

Timur Demir
Timur Demir 1991 doğumluyum. 7 yıldır blog yazarlığı yapıyorum. Son 2 yıldır blog danışmanlığı hizmeti vermekteyim. Teknolojio ortak kurucularındanım. Yazara Ait Tüm Yazılar »

Yorum Yap