Fizibilite Nedir?

Fizibilite (fizibilite çalışması), adından anlaşılabileceği gibi bir projenin veya planın uygulanabilir olup olmadığını ortaya çıkarmak için tasarlanmıştır. Önerilen bir projenin veya planın uygulanabilirliğinin bir değerlendirmesidir. Bir fizibilite çalışması, herhangi bir projenin veya planın ilk tasarım aşamasının bir parçasıdır.

Fizibilite çalışması, önerilen bir projenin veya mevcut bir işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini objektif olarak ortaya çıkarmak için yapılır. Doğal çevrede mevcut olan fırsat ve tehditleri, proje için gerekli kaynakları ve başarı beklentilerini belirlemeye ve değerlendirmeye yardımcı olabilir.

Fizibilite çalışması nedir?

Adından da anlaşılabileceği gibi bir fikrin uygulanabilirliğini belirlemek için projenin yasal ve teknik olarak uygulanabilir ve ekonomik olarak haklı olmasını sağlamak için bir fizibilite analizi kullanır. Size bir projenin yatırıma değip değmeyeceğini söyler.

Bazı durumlarda bir proje yapılabilir olmayabilir. Bunun, çok fazla kaynak gerektirmesi de dahil olmak üzere birçok nedeni olabilir. Bu, yalnızca ilgili kaynakların başka görevleri yerine getirmesini engellemekle kalmaz. Aynı zamanda bir kuruluşun kazançlı olmayan bir projeyi üstlenerek geri kazanacağından daha pahalıya mal olabilir.

İyi tasarlanmış bir çalışma, ürün veya hizmetin tanımı, muhasebe beyanları, operasyonların ve yönetimin ayrıntıları, pazarlama araştırması ve politikaları, finansal veriler, yasal gereklilikler ve vergi yükümlülükleri gibi iş veya projenin tarihsel arka planını sunmalıdır. Bu yüzden söz konusu çalışma genellikle teknik geliştirmeden önce gelir.

Fizibilite çalışmasının türleri nelerdir?

Bir fizibilite analizi, projenin başarı potansiyelini değerlendirir. Bu nedenle, algılanan nesnellik, çalışmanın potansiyel yatırımcılar ve kredi veren kurumlar için güvenilirliğinde önemli bir faktördür. Beş tür fizibilite çalışması vardır. Bir fizibilite çalışması gerçekleştirilirken ayrı alanlar vardır.

 1. Teknik fizibilite: Bu, kuruluşun kullanabileceği teknik kaynaklara odaklanır. Kuruluşların teknik kaynakların kapasiteyi karşılayıp karşılamadığını ve teknik ekibin fikirleri çalışma sistemlerine dönüştürebilecek kapasitede olup olmadığını belirlemesine yardımcı olur. Teknik fizibilite, önerilen sistemin donanım, yazılım ve diğer teknik gereksinimlerinin değerlendirilmesini de içerir.
 2. Ekonomik fizibilite: Bu, tipik olarak projenin bir maliyet veya fayda analizini içerir. Kuruluşların finansal kaynaklar tahsis edilmeden önce bir projeyle ilgili uygulanabilirliği, maliyeti ve faydaları belirlemesine yardımcı olur. Aynı zamanda bağımsız bir proje değerlendirmesi işlevi görür ve proje güvenilirliğini artırır. Karar vericilerin önerilen projenin kuruluşa sağlayacağı olumlu ekonomik faydaları belirlemeye yardımcı olur.
 3. Yasal fizibilite: Bu, önerilen projenin herhangi bir yönünün imar yasaları, veri koruma yasaları veya sosyal medya yasaları gibi yasal gerekliliklerle çelişip çelişmediğini araştırır. Yeni bir ofis binası inşa etmeyi düşünelim. Bir fizibilite çalışması, kuruluşun ideal konumunun bu tür bir iş için bölgelere ayrılmadığını ortaya çıkarabilir. Bu kuruluş, projelerinin en başından itibaren uygulanabilir olup olmadığını öğrenme fırsatına sahiptir.
 4. İşletme fizibilitesi: Bu, projeyi tamamlayarak organizasyonunu ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmayacağını ve ne kadar iyi karşılanabileceğini analiz etmek ve belirlemek için bir çalışmanın üstlenilmesini içerir. Bu fizibilite çalışmaları ayrıca bir proje planının sistem geliştirmenin gereksinim analizi aşamasında belirlenen gereksinimleri nasıl karşıladığını da inceler.
 5. Planlama fizibilitesi: Bu, proje başarısı için en önemli olanıdır. Sonuçta bir proje zamanında tamamlanmazsa başarısız olur. Planlama fizibilitesi kapsamında, bir kuruluşun projenin tamamlanmasının ne kadar zaman alacağını tahmin eder. Bu fizibilite kapsamında bir strateji, plan, proje veya süreç için son teslim tarihinin gerçekçi ve ulaşılabilir olma derecesidir.

Fizibilite çalışmasının önemi nedir?

Bir fizibilite çalışmasının önemi, kaynakları, zamanı ve bütçeyi taahhüt etmeden önce organizasyonun "doğru olanı yapma" arzusuna dayanır. Bir fizibilite çalışması, bir projenin kapsamını tamamen değiştirebilecek yeni fikirler ortaya çıkarabilir. Bu yüzden, atlamak ve projenin işe yaramayacağını öğrenmek yerine bu tespitleri önceden yapmak iyidir.

 • Proje ekiplerinin odağını iyileştirir.
 • Yeni fırsatları tanımlar.
 • Devam etme veya devam etmeme kararı için değerli bilgiler sağlar.
 • İş alternatiflerini daraltır.
 • Projeyi üstlenmek için geçerli bir neden belirler.
 • Birden çok parametreyi değerlendirerek başarı oranını artırır.
 • Projede karar vermeye yardımcı olur.
 • Devam etmeme nedenlerini belirler.

Fizibilite çalışmasının adımları nelerdir?

Bir proje için fizibilite çalışması neden bu kadar önemlidir? İlk olarak fizibilite çalışması proje planınızın dayandığı temeldir. Projenizi desteklemiyorsa projeniz yok demektir. Bir fizibilite çalışması, önerilen bir planın veya yöntemin uygulanabilirliğinin basit bir değerlendirilmesidir. Öte yandan, fizibilite çalışmasını gerçekleştirmek için gerekli olan adımları iyi anlamak gerekir.

 • Ön analiz: Planınızı özetleyerek başlayın. Karşılanmayan bir ihtiyaca, talebin arzdan daha fazla olduğu bir pazara ve ürün veya hizmetin belirgin bir avantajı olup olmadığına odaklanmalısınız. Ardından, engellerin aşılamayacak kadar yüksek olup olmadığını belirlemeniz gerekir.
 • Tahmini gelir tablosu: Bu adımda geriye doğru çalışmanız gerekir. Projeden elde edeceğiniz gelirin ne olmasını beklediğinizle ve ardından bu hedefe ulaşmak için hangi yatırımın gerekli olduğuyla başlamalısın. Bu, bir gelir tablosunun temelidir. Burada dikkate alınması gerekenler arasında tamamen gereksinimlerdir.
 • Pazar araştırması: Bu adım, fizibilite çalışmanızın başarısının anahtarıdır. Bu nedenle mümkün olduğunca eksiksiz yapılması gerekir. Kuruluşunuzun uygun bir tane yapmak için kaynaklara sahip olmaması durumunda dış kaynaklardan yararlanması çok önemlidir.
 • Operasyonların planlanması: Önceki adımların temeli atıldıktan sonra, planlanan ticari girişimin organizasyonunu ve operasyonlarını kurmanın zamanı gelmiş demektir. Bu yüzeysel, kapsamlı bir çaba değildir. Başlangıç maliyetlerini, sabit yatırımları ve işletme maliyetlerini içermelidir.
 • Açılış günü bilançosu: Bu, mümkün olduğu kadar doğru olması gereken varlık ve borçların bir tahminini içerir. Bunu yapmak için kalemleri, kaynakları, maliyetleri ve mevcut finansmanı içeren bir liste oluşturun. Dikkate alınması gereken yükümlülükler, arazi, bina ve ekipmanın kiralanması veya satın alınması gibi şeylerdir.
 • Veri analizi: Tüm bu adımlar önemlidir. Ancak inceleme ve analiz her şeyin olması gerektiği gibi olduğundan ve hiçbir şeyin değiştirilmesi veya ince ayar yapılması gerekmediğinden emin olmak için özellikle önemlidir. Bu nedenle, işinize son bir kez bakmak için vaktinizi ayırmanız gerekir.
 • Karar verme: Artık projenin uygulanabilir olup olmadığına karar verme noktasındasınız. Kulağa basit gelebilir ama tüm bu adımlarda bir karar verme anına doğru ilerlersiniz. Bu ikili seçimi yapmadan önce taahhüdün zamana değip değmeyeceği ve kuruluşun stratejik hedefleri ile uyumlu olup olmadığına bakmalısınız.

Fizibilite çalışmasında mevcut şablonları körü körüne takip eden şirketlerin uygulaması çok büyük risklerle birlikte gelir. Şirketler ister belirli iş modellerini tasarlasın ister kopyalasın, başarısızlık riskini azaltmak için modeller kullanarak bir fizibilite çalışması yapmak gerekir. İş modelinin bir fizibilite çalışması, organizasyonun değer yaratma süreçlerine odaklanmalıdır.

Yazar Hakkında

Timur Demir
Timur Demir 1991 doğumluyum. 7 yıldır blog yazarlığı yapıyorum. Son 2 yıldır blog danışmanlığı hizmeti vermekteyim. Teknolojio ortak kurucularındanım. Yazara Ait Tüm Yazılar »

Yorum Yap