CEO Nedir, CEO Açılımı Nedir? Nasıl CEO Olunur?

CEO, bir kuruluşta yer alan en üst konumu ifade eder. CEO, mevcut plan ve politikaların uygulanmasından, işletmenin başarılı bir şekilde yönetilmesinden ve gelecekteki stratejinin belirlenmesinden sorumludur. Diğer taraftan CEO, organizasyonunu başarısından veya başarısızlığından nihai olarak sorumludur.

Bu nedenle CEO, uyum, finans, insan kaynakları, hukuk, pazarlama, operasyonlar, satış ve teknoloji dahil olmak üzere kuruluşun işlevlerini denetler. CEO, çalışanlar, müşteriler ve yatırımcılar dahil olmak üzere farklı seçmenlerin veya paydaşların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bu işlevlerin denetlenmesini gerçekleştirir.

CEO nedir?

CEO, bir organizasyonunu stratejik yönünü oluşturmak, planlamak, uygulamak ve entegre etmek gibi genel sorumluluklara sahiptir. Bu, bir bir işletmenin tüm bileşenlerinin ve departmanlarının sorumluluğunu içerir. En tepe noktada yer alan CEO bir anlamda şirketin kalbini temsil etmektedir.

Ayrıca CEO daha farklı sorumluluklara da sahiptir. Kuruluş liderliğinin hem dış hem de iş rekabet ortamı, genişleme fırsatları, müşteri tabanı, pazarlar, yeni endüstri gelişmeleri ve standartları vb. hakkında sürekli bir farkındalığı sürdürmesini sağlamak CEO rolündeki kişinin sorumluluğundaki bir iştir.

CEO açılımı nedir?

CEO açılımı Chief Executive Order şeklindedir. Türkçe olarak belirtmek gerekirse icra kurulu başkanı anlamına gelir. Bu, şirketteki en yüksek rütbeli kişidir. CEO, iş hedeflerini formüle eder ve stratejik karar verir. Örneğin, yeni bir pazarda genişleme veya yeni bir ürün geliştirme gibi kararlar onun onayından geçer.

CEO dışında bir şirkette yer alan bir diğer önemli pozisyon ise COO olarak bilinir. COO açılımı Chief Operations Officer şeklindedir. Türkçe olarak belirtmek gerekirse baş operasyon sorumlusu anlamına gelir. COO rolündeki kişiler, CEO rolündeki kişinin şirket içi vizyonunu alır ve onu yürütülebilir bir iş planına dönüştürür. Aynı zamanda tüm operasyonları denetleyen kişidir.

CEO'nun sorumlulukları nelerdir?

Bir CEO'nun temel sorumlulukları genellikle bir kuruluştan diğerine aynı olsa bile bir CEO'nun kesin görevleri şirketin büyüklüğü ve şirketin temel konumuna bağlı olarak değişebilir. Örneğin, küçük bir aile şirketinin CEO'su genellikle büyük bir şirketin CEO'sundan daha fazla günlük operasyonlara katılır ve yönetim görevleri gerçekleştirir.

CEO'nun kilit görevlerinden biri strateji geliştirmek, iletmek ve uygulamaktır. Bu bağlamda CEO, kuruluşun misyonunu en iyi şekilde yerine getirmek için hangi bütçelerin, yatırımların, pazarların, ortaklıkların ve ürünlerin izleneceğine ve uygulanacağına karar verirdi. Ardından kuruluş için eylen planını belirler.

Diğer kilit görevler arasında stratejik hedeflere ulaşmak için liderliğin ve personelin organize edilmesi, riski sınırlamak ve kanun ile yönetmeliklere uymak için uygun yönetim ve kontrollerin mevcut olduğundan emin olmak gibi şeyler yer alır. Aynı şekilde çeşitli paydaşların belirlenmesi ve değer sağlanması gibi işler yine onun kontrolünde ilerler.

 • Kuruluşun vizyonunu, misyonunu ve genel yönünü oluşturmak, iletmek ve uygulamak.
 • Genel organizasyon stratejisinin geliştirilmesine ve uygulanmasına liderlik etmek.
 • Uygun olduğundan yönetim kurulundan tavsiye ve rehberlik istemek.
 • İşin veya organizasyonunu yönünü yönlendiren stratejik planın formüle edilmesini sağlamak.
 • Stratejik planlarda belirlenen yön doğrultusunda bir organizasyonun tam işleyişini denetlemek.
 • Kuruluşun hedeflerine ulaşmadaki başarısını denetlemek.
 • Belirli koşullar altında olası satın alımlara veya şirketin satışına bakmak.
 • Yerel toplulukta ve ulusal düzeyde organizasyonu temsil etmek.
 • Liderlik becerilerini, kuruluş itibarını ve kuruluşun başarı potansiyelini artıracak ilgili etkinliklere katılmak.

CEO her zaman bir kuruluştaki en üst düzey öneticidir. CEO kuruluşun genel başarısından sorumludur. Bir iş için nihai karar verici odur. Her CEO'nun günlük görevleri bağlı olduğu şirkete göre farklılık gösterir. Buna rağmen tüm departmanların işlevselliği için uygun ortamı sağlamak CEO'nun genel vizyonu arasında yer alır.

Kuruluşun raporlama yapısına bağlı olarak, başkanlar, başkan yardımcıları ve müdürler dahil olmak üzere diğer yönetici liderlerin çalışmalarını yönlendirmek ve değerlendirmek de CEO'nun sorumlulukları arasında yer alır. Bu üst düzey liderlere liderlik etme sürecinde CEO, başarıyı sağlamak için stratejik yönün belirlenmesini sağlar.

Nasıl CEO olunur?

CEO olmak için eğitim ve öğretim gereksinimleri işverene ve sektöre göre büyük farklılıklar gösterir. Çoğu işveren, en az lisans derecesine ve önemli miktarda iş tecrübesine sahip CEO'ları işe almayı tercih ederler. Birçok şirket, şirket dışından ziyade şirket içinden birini CEO pozisyonuna yükseltmeyi uygun görür.

Eğitim

CEO yolculuğunun ilk adımı eğitim almaktır. Eğitim, geleneksel okulu eğitimi ve mesleki programlar şeklindedir. Tercih ettiğin çalışma alanında bir eğitim programı seçmelisin. Bir lisans derecesi gerekli olan tek şey olabilir. Ancak bir yüksek lisans derecesi çok daha fazla kapıyı aralamana yardımcı olacaktır.

Mühendislik ve işletme mezunları, CEO'lar için en popüler seçenekler arasındadır. Her ikisi de gerçek dünya pratikliğine sahip çeşitli alanları kapsarlar. Birçok CEO iş için gerekli becerilere sahip olduklarından emin olmak için bir çeşit CEO eğitim programını tamamlamak zorundadır.

Deneyim

CEO olmanın bir sonraki adımı gerçek yaşam deneyimi kazanmaktır. CEO seviye ulaşanlar, teknik bilgilerini ve liderlik yeteneklerini genişleten zorlukları aktif olarak ararlar. Bu yüzden CEO adayı için hazır olmadığını düşündüğü zorlukları üstelenmek, becerilerini ve kişisel güçlü yönlerini büyük ölçüde geliştirebilir.

Finansal ve yapısal olarak zarar veren iş ortamları, yönetim becerilerini test edecek, bilgi tabanını genişletecek ve eşsiz bir eğitim deneyimi sunacaktır. Bazen fırsatlar, kariyer yolunda aksilikler gibi görünebilir. Bu yeni fırsattan kazanacağın becerilerin, CEO'ya giden stratejik yoluna nasıl uyduğunu düşünmelisin.

Sertifika

Birçok meslek, kariyerinde geliştirdiğin becerileri doğrulamak için sertifikalar sunar. Mesleki rotaya gittiysen veya bulunduğun yolun dışında bir eğitim aldıysan, sertifika almak başkalarını yeteneklerin hakkında bilgilendirebilecek bir durum olacaktır.

Ayrıca zorlu beceri setine ekleme ve alanında uzman olma fırsatı elde edersin. Herhangi bir alanda uzman olmak, kariyerin için paha biçilemez bir durumdur. Aynı zamanda liderlik etkini oluşturacak başkalarının bilgi ve deneyimine saygı duymanı sağlayacaktır.

CEO'nun sahip olması gereken beceriler nelerdir?

Bir organizasyon lideri olarak, bir CEO'nun başarı şansını artıran temel nitelikler vardır. Sert ve yumuşak becerilerin doğru kombinasyonu, CEO'ların etkili güç oluşturmalarına ve vizyonlarını takip etmeleri için başkalarını işe almalarına yardımcı olur.

 • Güçlü iletişim becerileri: İletişim, bir CEO için hayati öneme sahiptir. Çünkü CEO şirketteki en üst düzey yöneticidir. Etkili iletişim kurma yeteneği, diğerlerinin CEO'nun aldığı kararları anlamasına yardımcı olacaktır. Bir organizasyonun, kişiliklerin ve geçmişlerin bir ekosistemi olduğu unutulmamalıdır.
 • Başkalarıyla iyi çalışmak: Bir işletme ancak tüm parçalar doğru yönde hareket ederse ilerleme potansiyeline sahip olur. CEO, işin stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için görevleri dağıtmak ve ekipler oluşturmaktan sorumludur. Ekipler arasında hareket etme yeteneği, şirketin nasıl çalıştığına dair geniş bir yelpaze sunar.
 • Geçmişten ders alma yeteneği: Geçmişteki hatalar, gelecekteki kararlar için zengin bir bilgi birikimi sunar. Hedeflere doğru çalışırken listenizdeki olası yollardan geçmenize izin verirler. Geçmiş kararlardan ders alan CEO'lar, eylem ve sonuç arasındaki ilişkiyi analiz etme şansına sahip olurlar.
 • Kararlılık: Kararlılık, gerçekler göz önüne alındığında hızlı ve etkili bir şekilde karar verme yeteneğidir. Bir organizasyonunu başkanı olarak CEO'lar, sayısız iç ve dış kaynaktan gelen sorularla karşı karşıyadır. Hızlı karar verme yeteneği, şirketin hedeflerine ayak uydurabilmesine yardımcı olacaktır.
 • Ulaşılabilirlik: Ulaşılabilirlik olmak, iyi bir dinleyici olmak ve başkaları için zaman ayırmak anlamına gelir. Başarılı CEO'lar, organizasyonunu diğer üyeleri için ulaşılabilir durumdadırlar. Birçoğunun, personeli herhangi bir fikir veya endişeyi iletmeye teşvik eden bir açık kapı politikası vardır.
 • Problem çözme: Problem çözme, herhangi bir kariyer için paha biçilemez bir beceridir. Metodik bir yaklaşımla benzersiz ve yenilikçi bir çözüme ulaşma sürecidir. Yenilikçi kararlar, işletmelerin pazar değişiklikleri, finansal zorluklar ve liderlikteki değişiklikler yoluyla başarılı olmasına yardımcı olur.
 • Tarafsızlık: Tarafsızlık, dinleyicinin kişisel önyargı eklemeden bir durumun gerçeklerini düşünmesini sağlar. Bu beceri, problem çözme için hayati öneme sahiptir. Aynı zamanda olumlu bir şirket kültürü oluşturulması anlamına gelir. Tarafsızlık, bir CEO'nun şirketi ileriye taşımak için doğru kararı vermesine olanak tanır.
 • Eyleme karşı önyargı: Eyleme karşı önyargı, fikirler üzerinde hızlı hareket etme eğilimidir. Bu önyargıya sahip CEO'lar, bir fikri neyin başarıya dönüştürebileceğini belirleyerek ve uygulayarak kendilerini farklılaştırırlar. Gerektiğinde ayarlamaların ve düzenlemelerin yapılacağını anlarlar.

CEO, bir kuruluşun kalbinde yer alan kişidir. Bir kuruluşun en yüksek rütbeli üyesidir. CEO'nun belirli görevleri şirkete göre değişir ama genel olarak işin yönü, operasyonları ve kaynakları için kurumsal düzeyde kararlar almaktan sorumludurlar. CEO, hissedarlar tarafından şirketi yüzü ve yönetim kurlu ile şirket arasındaki ana irtibat kişisidir.

Yazar Hakkında

Timur Demir
Timur Demir 1991 doğumluyum. 7 yıldır blog yazarlığı yapıyorum. Son 2 yıldır blog danışmanlığı hizmeti vermekteyim. Teknolojio ortak kurucularındanım. Yazara Ait Tüm Yazılar »

Yorum Yap